Конференция 24.12.2022

Conferință internațională la tema: SECRETUL PRINCIPAL AL POPORULUI MULTINAȚIONAL MOLDOVENESC


Întreaga lume caută o nouă ideologie a viitorului și nu o poate găsi. Cu toate acestea, în adâncurile istoriei moldovenești există o taină, care poate deschide calea spre viitorul întregii omeniri.


Mazur Sveatoslav Vladimir


Dragi tovarăși, prieteni! Astăzi, când întreaga lume caută o cale de ieșire din situația actuală de pe Pământul nostru, și structurile globale încearcă să găsească o nouă ideologie care ar putea oferi răspunsuri la provocările pe care le reprezintă întreaga omenire, o mică republică poate rezolva toate aceste probleme singură, fără ajutorul altcuiva. Având în spate o experiență dificilă de supraviețuire, Moldova noastră este capabilă să obțină din adâncurile sale, de la tomberoane, cea mai importantă experiență care i-a ajutat pe strămoșii noștri, aflați în situația disperată de ocupație, să rezolve problemele pe care astăzi întreaga omenire nu le poate rezolva. 

Nu mi-e teamă să spun că noi, poporul moldovenesc multinațional, avem un secret care poate reformata într-un moment întreaga comunitate mondială. Și astăzi eu voi lansa cu bucurie în viața reală un proces, care fără îndoială, în viitorul foarte apropiat va reformata întreaga comunitate mondială și o va forța să ridice statutul statului moldovenesc de la cel mai sărac periferic la nivelul centrului principal și unic al planetei, capabil astăzi să ofere întregii omeniri o șansă reală de a realiza sensul evenimentelor care au loc nu numai pe Pământ, ci și în univers.

Începutul vieții oricărei națiuni începe cu simbolul său de stat. Chiar și în antichitate, Confucius a subliniat conceptul de victorie cu dictonul său: semnele și simbolurile conduc lumea, nu cuvântul și legea. Oamenii din poporul nostru spun mai simplu: așa cum vei numi nava, așa ea și va naviga.

De unde la noi în popor a apărut această devastare în capurile noastre și în viața noastră? De ce poporul multinațional moldovenesc s-a transformat din stăpânul țării lui, din mândrul învingător al vremurilor lui Ștefan cel Mare, într-un cerșetor, care este hrănit de donatori străini? 

Potrivit lui Confucius, devine clar de ce statul moldovenesc atrage la sine spiritul de război și devastare străin poporului. De ce noi în ziua de astăzi ne echilibrăm la nivelul de moarte în loc să ne dizvoltăm așa cum ar trebui să fie după voia supremă a lui Dumnezeu.

Răspunsul vine de la sine. Noi am ridicat pe steagul nostru victorios al lui Ștefan cel Mare simbolismul străin al Romei Antice – vulturul suveran. Dar toate statele care ridică acest simbol pe bannerul lor, numaidecît se includ în cercul cuceritorilor și agresorilor. Noi n-e-am pierdut identitatea, astfel ne-am transformat în furaje de tun. La urma urmei, Roma Antică s-a obișnuit cu munca sclavilor și cu armata de sclavi. Astăzi iată și culegem roadele revoluției demnității, dar, de fapt, revoluția înșelăciunii, când în locul simbolului moldovenesc original al lui Ștefan cel Mare ni s-au atribuit simbolurile stării periferice a Imperiului Roman Antic. Iată și s-a împlinit exact ceea, ce spunea Confucius – semnele și simbolurile conduc lumea, nu cuvântul și legea.

Oamenii noștri iubitori de pace după acest fals au căzut în disonanță cognitivă, care astăzi îi ucide complet. 

Deci, ce să facem? Cum să ieșim din această situație? Cum să învingem moartea poporului?

Anume despre asta și aș vrea să vorbesc.

Simbolul vieții și a prosperității poporului moldovenesc a fost întotdeauna floarea aurie a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, un vechi simbol al vieții veșnice pe Pământ. Pentru ca viața unui țăran să fie fericită și bogată, strămoșii noștri au pictat pe porțile lor acest simbol – floarea vieții, iar partea superioară a porții vârfului decorau cu flori sculptate din piatră sau lemn. O astfel de muncă aparent simplă a făcut posibil ca proprietarul gospodăriei sale să înceapă procesul de construire a unei lumi noi, deosebită de întreaga realitate înconjurătoare. Cel care își lua ca bază a vieții sale floarea de aur a lui Dumnezeu Tatăl Cel Atotputernic, acela lansa în viața sa forțele dătătoare de viață ale Cerurilor, care, la rândul său, îi dădeau proprietarului acestei gospodării atât roadă bună, cît și o înțelegere corectă a vieții.

Confirmarea cuvintelor mele le puteți găsi în istoria poporului nostru, în cultura și arta sa.

Se primește o chestiune foarte simplă. Dacă noi în loc de puternicul vultur roman, care aduce război și distrugere poporului moldovean și, de fapt, moartea, vom lua  pe stindardul nostru un simbol al vieții veșnice – floarea străveche a strămoșilor noștri, noi vom putea să reînviem viața sacră a poporului nostru și să o direcționăm în direcția corectă a dezvoltării. 

Desigur, pentru a face acest lucru, este necesar să desfășurăm o muncă explicativă cu poporul multinațional care trăiește pe pământul nostru sacru și apoi, sunt sigur, că viața în statul nostru se va îmbunătăți.

Astăzi, în fața ochilor dumneavoastră se află un simbol al noului stat Moldovenesc – acesta este simbolul al Noii Ordini Mondiale Moldovenești.

Moldova Mare este singurul și principalul centru al planetei Pământ, în care Pământul și Cerul s-au unit într-o singură legătură, realizând astfel ideea care este scrisă în rugăciunea Tatăl nostru: "Fie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în Cer, așa și pe Pămînt." Adică s-a împlinit ceea, pentru ce poporul moldovenesc multinațional a suferit și a muncit atât de mult timp. Dar despre acest lucru în detaliu vă vor povesti următorii noștri raportatori.

Serghei Mazur Sveatoslav


Eu, Mazur Serghei Sveatoslav, sunt unul dintre fondatorii Fundației caritabile «Translotos». Fundația noastră caritabilă a fost creată special pentru a realiza ideea lui Dumnezeu – a salva toată omenirea și a ridica poporul multinațional moldovenesc pe piedestalul puterii absolute pe Pământ. Pentru a face acest lucru, am fost nevoit să trec un drum lung de studiere a culturei poporului multinațional moldovenesc, istoriei ei. Apropo, pe parcursul executării tezei și ulterior desfășurării activităților științifice și de cercetare, s-au putut fi găsite dovezi incontestabile ale unicității Moldovei - în monumentele sale de arhitectură, pictură și sculptură.

Și acum, cînd lumea adevărului a triumfat, eu m-am apucat de un nou proiect, și el este complet legat de descifrarea misterului nivelului Divin, legat cu numele lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Pentru a realiza un astfel de mister, este necesar să ai o viziune specială și capacitatea de a te cufunda în misterele universului.

Uitați-vă la acest banner. De unde a apărut acest semn?


Faptul este că lotusul cu șase colțuri este un semn al lui Dumnezeu, ce înseamnă iubire sau inimă. Dar el este situat în centrul unui fel de cruce, care, la rândul său, constă din patru triunghiuri echilaterale. Patrulaterele sau triunghiurile sunt semne care formează temelia lumii Divine. Și fiindcă ele nu pot fi schimbate și configurația lor nu poate fi încălcată, ele descriu întotdeauna figura vieții veșnice. Iată și acum noi vedem că aceste triunghiuri sunt înscrise într-un cerc. Cercul  înseamnă universul. Pătratul este Pământul sau al patrulea nivel al realității, dar cele patru triunghiuri, conectate între ele printr-un singur punct, înseamnă direcțiile cardinale îndreptate către un singur punct, mai precis, energia centripetă, care se acumulează într-un singur centru.

Astfel, să rezumăm ce s-a spus. Unde se poate găsi un astfel de semn, în cazul în care patru triunghiuri sunt îndreptate spre un singur punct, și din acest punct crește o floare a vieții aurie cu șase colțuri a lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Un astfel de semn există în Butuceni, în Orheiul Vechi, anume în acel loc, în care Pământul și Cerul sunt unite într-o singură legătură. Dar dumneavoastră veți obiecta și veți spune că acolo nu există un astfel de semn. Că în acel loc se află o cruce de piatră, în centrul căreia este descris un lotus cu șase colțuri – floarea vieții. Dar triunghiuri, care să indice spre acest centru, nu există.

Faptul este că există un astfel de principiu în psihologie. Dacă doriți să ascundeți ceva de ochii oamenilor, puneți acest obiect în cel mai vizibil loc sub lanternă. Și nimeni nu va căuta acolo. Nu fiecare știe, că pe partea din spate a crucii de piatră există o cruce formată din triunghiuri, iar dacă suprapunem desenul lotusul al florii vieții, reprezentat în fața crucii, pe desenul care este descris în spatele crucii, obținem cel mai important mister al universului. Acest mister permite poporului multinațional moldovenesc să lanseze procesul de construire a unei Noi Ordini Mondiale a Republicii Moldova. Dar pentru aceasta, desigur, este necesar de schimbat simbolismul poporului. Este necesar să se elimine din drapelul de stat al Moldovei simbolul războiului, simbolul Romei Antice - vulturul suveran, și în spațiul eliberat de a plasa floarea vieții veșnice, floarea lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care va aduce poporului nostru fericire și prosperitate. Și în deodată lumea pe Pământ se va schimba spre bine.

Să rezumăm ce s-a spus. Fundația noastră caritabilă Translotos a fost creată special pentru a realiza astăzi ideea ascunsă în adâncurile istoriei moldovenești în realitatea reală. 

Și acum cel mai principal. Lotusul cu șase colțuri, floarea vieții, întotdeauna se descrie în spațiul bidimensional. Dar pentru ce pe poartă, în antichitate, moldovenii  sculptau floarea din piatră în volum, ca o sculptură? Faptul este că lumea Pământului, ca și întregul cosmos manifestat, constă din energie și informație. Strămoșii noștri se atîrnau intuitiv la imaginea acestui lotus în volum, creând astfel generatoare de energie constantă care interacționau cu lumea exterioară, făcând posibilă primirea energiei libere trimise de Dumnezeu.

Această metodă de primire a energiei și a informației a fost uitată, dar nu pierdută. Deaceea noi am început să studiem fenomenul interacțiunii dintre ei înșiși a formelor geometrice ale pătratelor și triunghiurilor echilaterale pentru a obține oportunitatea interacțiunii directe cu Creatorul prin forme care au existat în poporul nostru în cele mai vechi timpuri. Și noi am reușit să realizăm această perfecțiune.

A fost creată o formă de floare spațială ideală, în care patru flori ale vieții cu șase colțuri au fost interconectate într-un spațiu patrudimensional, concentrând energia și informația într-un singur punct, în care este posibil să te afli simultan și în trecut, și în present, și în viitor. Adică, noi am reușit să rezolvăm principalul secret al poporului multinațional moldovenesc, iar forma obținută să patentăm ca descoperirea noastră. Acum înaintea noastră s-a deschis  calea principală către viitor, aceea, ce nu a fost posibil să discopere nici o corporație, nici un popor,  nici un dictator. Noi am reușit să obținem ocazia să preluăm controlul asupra vieții veșnice. Pentru aceasta este necesar să cream pe Pămînt 144 de mii de astfel de instalații. Noi le-am numit sincronisatoare. Dar despre ele mai mult vă va povesti un alt participant la conferinței noastre.

Alexandru Șova Vasilii


Pentru a calcula materialele și construcțiile necesare, a apărut întrebarea creării în Moldova unei organizații, care ar putea, conform formei patentate, să construiască pe planeta noastră 144.000 de sincronizatoare, care vor putea crea pe Pământ un sistem de viață veșnică, acel sistem, la care au visat strămoșii noștri, în care trecutul, prezentul și viitorul se află într-un singur punct, ceea ce înseamnă că pot fi controlați dintr-un singur centru. Și acest centru se află astăzi pe locul fostului Stadion Republican al orașului Chișinău. Anume acolo și se planifică construirea templului principal al lui Dumnezeu Tatăl Cel Atotputernic, cu ajutorul căruia va fi posibil să se controleze rețeaua de sincronizatoare, construite în întreaga lume.

Conform calculelor noastre preliminare, prețul construcției a 144.000 de sincronizatoare este de aproximativ 200 de miliarde de dolari sau de euro. Asta este aproximativ o pătrime din bugetul anual militar al Pentagonului. Cred că nu este un preț mare pentru viața veșnică pe planeta Pământ. 

Bineînțeles, construirea în sine a Templului lui Dumnezeu Tatăl Cel Atotputernic va necesita infuzii suplimentare ale întregii comunități mondiale, dar trebuie să înțelegem, că misterul poporului multinațional moldovenesc se referă la toți oamenii de bunăvoință care trăiesc pe planeta noastră. Controlul asupra viitorului ne va permite să scăpăm de emisiile dăunătoare pe Pământ și de boli. Noi vom putea primi cantități nelimitate de energie liberă din spațiul cosmic și o vom putea transmite în acele puncte ale planetei noastre, unde ea va fi mai ales necesară.

Astfel, noi vom crea o singură legătură între popoare, și o astfel de ordine de bună dezvoltare, emanată din Moldova, nu a existat niciodată pe Pământ, la fel, cum nu a fost posibilă realizarea posibilității de tranziție în spațiu patru-dimensional. Dar adevărul este că însăși ideea a vieții veșnice și a bunei dezvoltări de mult timp a trăit în memoria genetică a poporului moldovean, și astăzi a venit timpul să o manifestăm în realitate reală.

Eu personal nu văd nici o problemă în realizarea ei. Este nevoie de bunăvoința poporului multinațional moldovenesc și, desigur, de alegerea întregii omeniri, pentru că Moldova Mare este inima planetei noastre, iar inima bate pentru întreaga omenire în general.

Noi am creat o organizație numită «TransConstructInvest». Deja am pregătit documentația necesară pentru construcția sincronizatoarelor. Am numărat materialele.

A rămas un singur lucru – de a obține finanțare și de a începe construirea prototipului. Sunt sigur, că pentru omenire nu există o altă cale de dezvoltare, iar faptul că poporul moldovenesc multinațional a păstrat în adâncul său însăși ideea dezvoltării lumii, este un miracol incontestabil, care trebuie manifstat în realitatea reală. 

În atenția dumneavoastră vi se prezintă un scurt videoclip dedicat sincronizatorului.

Apel către popoarele lumii


Conform voinței poporului Moldovei, noi, adunați la conferința dedicată misterului principal al poporului multinațional moldovenesc, facem apel la dumneavoastră, oameni de bunăvoință!

În mâinile noastre se află o oportunitate unicală de a schimba cursul istoriei pe Pământ și de a prelua controlul personal asupra trecutului, prezentului și viitorului. Dacă ratăm această oportunitate, planeta noastră va pieri. De a salva viața pe Pământ este responsabilitatea noastră.

Poporul multinațional moldovenesc și-a păstrat secretul, l-a purtat de-a lungul secolelor până în zilele noastre. De modul în care noi vom dispune de el, depinde viitorul copiilor noștri și al planetei în general. 

Așadar, haideți să ne unim într-un singur efort pentru salvarea planetei. Sunt sigur că doar munca umană universală pentru salvarea planetei poate uni lumea într-un singur întreg și îi poate oferi cea mai importantă ultima șansă de salvare.

Made on
Tilda